להתענג על ה'

מהדורה חדשה של 'בני יששכר' על חודשי אלול תשרי חשוון בהוצאת 'עוז והדר'

בעימוד מרהיב ואותיות מאירות עיניים בתוספת ביאורים, הערות וציונים

לקראת הימים הנוראים מפתיעה ממלכת התורה 'עוז והדר' העומדת תחת נשיאותו של מורינו הגה"צ רבי יהושע לייפער שליט"א, במהדורה חדשה של הספה"ק 'בני יששכר' על חודשי אלול, תשרי וחשוון, בתכלית היופי וההידור, בתוספת מראי מקומות מדויקים לדברי רבינו, ביאורים הערות וציונים, ציצים ופרחים.

מודעת זאת בכל הארץ כי כל דורש ומבקש ה' ימצא את שאהבה נפשו בספה"ק בני יששכר. גם מי שמתקשה לרדת לעומק דבריו, מתעורר בלבת אש ובתשוקה עזה לקרבת א-לוקים, ומתמלא בהרגשים נפלאים. 

לראשונה יוצא הספר כלול בהדר ויופי, ע"י רבני מכון 'עוז והדר' בבית שמש בראשות הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, אשר הגיהו את הספר בי"ג נפות, וסיקלו טעויות ושיבושים שנפלו במהדורות הקודמות. נפתחו ראשי תיבות וצוינו אלפי מראי מקומות.

בתחתית העמוד יוחד מדור ייחודי עם ביאורים לדברי רבינו שלעיתים קשים להבנה, צוינו השוואות לספרי תלמידי הבעש"ט הק'. וכדרכם של ספרי עוז והדר, גם כאן שקדו על מלאכת העימוד טובי המעמדים, שהוציאו מתחת ידם יבול מבורך.

 

בימים הנוראים שכל יהודי כמה ומשתוקק להתקרב לבורא עולם, אין מתאים יותר מלהגות ולעיין בספה"ק 'בני יששכר'. הופעת בני יששכר במהדורת עוז והדר היא דבר בעיתו מה טוב, ליראי ה' ולחושבי שמו.

בימים אלו מופץ הספר באלפי עותקים לחנויות הספרים המובחרות. מהדורה ייעודית הודפסה למוסדות תורה וחסד המבקשים להעניק את הספר המשולם כמתנת הוקרה לנדיבים ותומכים.