יום ליום יביע

נדירים הם הספרים הרואים אור ומבשרים חדשנות ומקוריות בעולם הספר היהודי, כזה הוא 'ברוך ה' יום יום' שמשכיל לשלב בתוכו, פניני מוסר ולקחי חיים, נובלות חכמה ואמרי שפר, שביבי אש וניצוצי שלהבת התורה למען תהא יד הכל ממשמשת בהם. הספר מודפס במהדורה קומפקטית, הופיע בתחילת השבוע והפך ללהיט היסטרי.

הספר סובב סביב ימי השנה, כשכל יום ביומו לא נפקד מקומו. בימי הילולא של צדיקי הדורות מובאים מדברי תורתם, תורת חיים. מאמרות שפריהם ומעשיות מרתקות אודות הנהגותיהם. כן בשאר ימי השנה, דבר בעתו מה טוב.

 

נעשתה חלוקה לשני מדורים פניני 'באר מנחם' בחכמה ומוסר, מלוקטים מתורתו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, ריש "מתיבתא – עוז והדר", אשר ראו אור הן בספריו החשובים והן בשיעוריו הערבים הנמסרים זה כמה שנים לפני חברים מקשיבים לקרב הלבבות במילי מעלייתא. ופניני 'יומא דהילולא', בו אסופה ענקית של ידיעות מפתיעות ומסעירות, עדויות שמיעה וראייה נדירות.

 

המהדורה הראשונה שראתה אור בתחילת שבוע שעבר אזלה, כעת היא מודפסת בשנית ומיד בתחילת השבוע הקרוב תופיע המהדורה השניה בחנויות הספרים המובחרות.

ניתן להשיגו אף במוקד "היכלי תורה" 1800-22-55-66.