אור חדש במזרח

חידוש מפעים בעולם הישיבות, לראשונה יוצא לאור קובץ מפרשים המאגד בתוכו את 'אוצר גאוני ספרד', ביצירה חדשה ומפוארת מבית ממלכת התורה 'עוז והדר' בשיתוף פעולה עם 'מכון קדם' לחקר תורת גאוני ספרד

ישראל גרוס

תגלית נדירה בעולם הישיבות ובהיכלי הלומדים. עם עד היום, הכירו כולם את ה'קובץ מפרשים', הכרכים עבי הכרס שלתוכם קובצו עשרות חיבורים של ראשונים ואחרונים, מסודרים ומלוקטים בסדר אחד על כל המסכתות הישיבתיות שבהן עיקר הסוגיות הנלמדות בעולם הישיבות.

'הקובצים' הפכו לחלק משולחנו של כל בחור ישיבה ראוי לשמו, הדואג להצטייד בהם בתחילת השנה ולהסתייע בהם כדי להסתייע בספרי כל המפרשים המקובצים לו בתוך כרך אחד, נגישים לו ללא טרחה וריבוי ספרים שונים.

ב'ממלכת התורה – עוז והדר' האמונים על סיוע ללומדים ולמעיינים, לא שקטו על השמרים, ובימים האחרונים הופתעו אלפי לומדים, ובעיקר חובבי תורת גאוני המזרח, לחזות בסנונית הראשונה מתוך פרויקט אדירים חדש שעומד לראות את אור הדפוס ולהגדיל תורה ובעיקר לחדש סגנון לימוד חדש ובלתי ידוע.

מדובר בקובץ החדש והמהודר הנושא את השם 'אוצר גאוני ספרד' על מסכת מכות. ה'אוצר', כשמו כן הוא, אוצר בתוכו תכריך חידושיהם של כל חכמי וגדולי ספרד, גאוני עולם שחידשו חידושים וישבו קושיות חמורות בדרכם המיוחדת, אשר עד עתה היו פזורים בחיבוריהם הנדירים, ועתה הובאו כולם אל בית האוצר, מסודרים על סדר דפי הגמרא והמפרשים.

רשימת החיבורים אינה ניתנת לפירוט לרוב אורכה. די עם נזכיר את החיבורים המפורסמים כמו 'חקרי לב' של הגאון הנודע רבי רפאל יוסף חזן זצוק"ל מחברון, את חיבוריו של רבינו החיד"א זצוק"ל, רבי חיים אבולעפיה, רבי דוד פארדו, רבינו הפרי חדש, רבי חיים פלאג'י רבי משה בירדוגו, רבי עימנואל חי ריקי ועוד ועוד גדולי עולם קדושי עליונים זי"ע.

תורתם של גאוני ספרד, שופכת אור חדש על מהלכי הסוגיות. אותם קדושים, מביאים בכתביהם דרכים מחודשות ומיוחדות שיש בהם חידוש נכבד והארה נוספת שתעשיר את הלומדים ותוסיף להם שמחה של חידוש והבנה מקורית.

 

מי שנחלצו לסייע הם רבני מכון 'קדם' בראשות הרב הגאון רבי דוד אברהם שליט"א, ראש ישיבת 'בנין אב', המתמחים בתורת גאוני ספרד. אשר ביררו מקחם של גאוני ספרד וערכו את דבריהם בצורה קולחת ומעשירה. אל אלו חברו רבני ועורכי עוז והדר, בראשות הגה"צ רבי יהושע לייפער שליט"א והרה"ג רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, שהטביעו את חותם העריכה המקצועי של עוז והדר.

בעולם הישיבות מתקבל הכרך הראשון בשמחה ובהתעניינות מפליגה. גאונים ותלמידי חכמים, מברכים על היוזמה, ומקווים להמשכה על כל המסכתות, להשיב את עטרת גאוני ספרד ולהפיץ את תורתם לרבים.