הושלמה סידרת אור החיים עם הביאור המשולב

עם צאתו לאור של הכרך על חומש במדבר ; סקירה קצרה על מלאכה ארוכת שנים, שהניבה את אחת היצירות המשובחות בעולם הספר התורני

מאת: ישראל הרצוג

הביטוי התלמודי 'יומא טבא לרבנן' מתנוסס על גבי מודעות רבות, בין אם אלו שיעורי תורה ובין אם זו הדפסתו של ספר חדש, או פתיחתה של ישיבה. ניתן לומר כי יום השלמת הסדרה של 'אור החיים עם הביאור המשולב' ראוי בהחלט להתעטר בתואר זה, 'יום טוב לרבנן ולתלמידיהון', הואיל והביאור הייחודי והרהוט על הספר 'אור החיים' יועיל מאוד לשיעורי תורה רבים, וירבה את התלמידים במשנתו, בהיכלי תורה ובישיבות הקדושות, בלימוד מעונג בספר חדש ומהודר. 

זו הסיבה לשמחתם של קהל מבקשי ה', חובשי הספסלים בהיכלי התורה, עם צאתו תחת מכבש הדפוס של הכרך האחרון, על חומש במדבר, החותם את סט הספרים הנפלאים 'אור החיים בביאור משולב'. זו היא עוד אחת מיצירות הפאר, החתומות בחותם של שלמות ואיכות מבית 'ממלכת התורה עוז והדר'.

המלאכה המורכבת נעשתה כש'גדול עומד על גביהם', הלא הוא מייסד ונשיא 'ממלכת התורה-עוז והדר', הגה"צ רבי יהושע לייפער שליט"א, אב"ד 'באר משה' מאנסי, אשר באומץ ליבו ועוז רוחו לא נרתע ליטול על שכמו את עול המלאכה, לנווט בפיקחותו את תבנית העבודה, ולספוג את עלויותיה. האמונה התמימה והכוונה הטהורה המאפיינת את כל הליכותיו של הרב לייפער, הן שעמדו לו ולצוותות המכון בעמלם ובפועל ידיהם, והן המלוות את דרכם מראשית המלאכה עד לקצירת ביכורי הפירות.  

למעשה, 'הביאור המשולב' בנוי ומיוסד על מהדורת 'אור החיים המבואר', שכבר זכה ונחל מסילות לתוך ליבותיהם של קהל לומדי התורה, מכל הקהילות ובכל הרמות, ונתחבב על רבבות לומדי תורתו של רבינו האור החיים הק' זי"ע. הפירוש הנפלא עם מגוון מדורי ביאור והארות נערך בידי הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, ריש מתיבתא 'עוז והדר', האיר את עיניהם של הלומדים, פתח בפניהם צוהר חדש במשנתו של רבינו האור החיים הק', וסייע בידיהם להיטיב את הבנתם בעומק דבריו ובסוד כוונתו.

'הביאור המשולב' הינו תמצית עשירה ממדורי הביאור 'מאורי אור' ו'ילקוט מאורי החיים', שקוצרו ונסדרו מחדש באופן מדויק על מנת להתאימם ללשונו הזהב של רבינו המחבר, ונוסחו בשפה ברורה השווה לכל נפש. שילוב הביאורים בתוך שטף לשונו של רבינו, מסייעים לפענח את כוונתו ולצקת אותה אל בינות לתיבות החיבור, באופן שייקרא ברציפות ובנועם על ידי הלומדים. בתחתיתו של הפירוש המשולב הובאו ציונים ומקורות וכן הערות קצרות להשלמת הביאור או לחדד את הבנתו.

עם סיום העריכה של חמשת הכרכים, נפגשנו לשיחה עם צוות העריכה, בה ביקשנו לשמוע על טיבה של המלאכה, ועל אומנות השילוב והניסוח שהן המרכיב העיקרי בחיבור זה.

כשביקשנו לרדת לפרטי המהדורה הנוכחית, ביררנו את מהות 'הביאור המשולב'. את ההסברים קיבלנו מהרב ישראל ליפל, העורך האחראי: "מטרתו של הביאור המשולב הוא לחבר את הלומדים של ימינו לדרכו, ללשונו ולשפתו של רבינו האוה"ח זי"ע. הלשון הקדומה, בתוספת ניבים ורמזים שאינם מוכרים לבני דורנו, מעכבים את הלומד בלימוד רציף, ומצריך אותו לעצור לעתים תכופות ולהשלים במוחו את מילות הקישור הנצרכות, כדי שיוכל להבין את דבריו כנדרש".

"כאשר שילבנו את הביאור בתוך דברי האור החיים, נוצרה חטיבה אחת, כמין מאמר רהוט ומסודר, הבנוי להפליא מול עיני הלומד, המאפשר לו לקרוא בשטף את דבריו, להבינם במלואם, תוך שראשו פנוי לחקור ולחשוב על העומק שבדברים ולעסוק בעיקר דברי רבינו המחבר".   

אחת מאבני היסוד בכל מלאכת העריכה, שהוצבה לנגד עיני העורכים והמבקרים, היא כי רבינו זי"ע לא כתב שום מילה מיותרת. כל תיבה בחיבור הקדוש שקולה במאזני ההיגיון, ובאה לתת ביטוי משלה. בדרך זו עמלו לבאר - בסייעתא דשמיא - את כוונתו, גם אם היא נסתרת ברמיזה.   

מטבעם של דברים, הביאור המשולב משפר את הרהיטות בלימוד ומעצים את ההבנה עשרת מונים, הואיל ובשילוב הפירוש נדרשה חשיבה ארוכה על כל אות ואות בדברי רבינו המחבר, נשקלו ונבדקו כל האופנים בהוספת מילות קישור, מילות סיום או משפטי פתיחה. במהלך העריכה, כל משפט שנכתב על ידי רבינו האור החיים, נבדק עד היסוד, נחקרה מה היא השאלה שהביאה אותו לחדש כך, צוינו ונערכו התמיהות הנוספות המיושבות כתוצאה מדבריו, וגם הודגשו כל החידושים שבדברי רבינו, הן אלו הנתונות במחלוקת המפרשים והן אלו הבאות לשלול שיטה אחרת.   

מלאכה מורכבת זו, נערכה במשך כמה שנים על ידי טובי הרבנים של ממלכת התורה 'עוז והדר', במסגרתה השחילו את הפירוש בעריכה זהירה ושקולה, ושילבוהו באומנות בתוך מילות החיבור, ובכך יכול הלומד לפענח בתוך כדי לימודו את פשר הדברים ואת ביאורם. בד בבד מוסבר ללומד בתוך המילים מה הוקשה לרבינו וכיצד מתורצות הקושיות, מה הביא את רבינו לחדש מהלך זה או לצדד ולנקוט כשיטה אחרת.

ואולם, לא זו בלבד ייחודיותה של מהדורה זו. נוספו בה גם מדורי ליקוט משאר ספרי רבינו, אשר לראשונה נאספו וסודרו סביב פירושו: 'אור תורה' - ליקוט קטעים מתורתו של רבינו בשאר חומשי התורה ובשאר ספריו הקדושים, בכל מקום שדבריו נסובים על הפסוק כאן או יביאו תוספת הבנה בו, יבואו ויעטרו את הפסוק, למען יוכל הלומד להעמיק גם בדברי תורתו אלו שלא הובאו על אתר.

לצדו נוסף מדור 'תורת חיים', שהוא לקט נרחב מכל ספרי רבינו הקרובים אל דבריו במקום זה, ותואמים את מהלך ביאורו או מוסיפים דרכים נוספות של פירוש והבנה, אז יובאו הקטעים הנחוצים ממקום אחר ויעטרו את דברי רבינו המחבר, ובכך יוסיפו תוספת הבנה על דרך 'בא זה ולימד על זה'. במדור זה הובא גם מספרו של תלמידו רבי משה פראנקו ז"ל מאשר הביא בספרו 'מאור החיים', בו סידר את ששמע מפיו של רבינו המחבר בדרשותיו.

מלאכה זו נוספה על שלל המעלות המצויות כבר בחומש 'אור החיים המבואר', בו בורר הנוסח המדויק על פי דפוס ראשון – ונציה תק"ב, הידוע באמיתותו על פני שאר הנוסחאות, ובמקום הצורך הושוו הנוסחאות מכמה דפוסים וצוינו הדברים לברר מיקחו של רבינו ביתר דקדוק. כך גם נוספו מאות ואלפי מקורות ומראי מקומות חדשים, בחקירה דקדקנית והתחקות אחר המקורות בחז"ל. גם הקטעים חולקו בתוך מחשבה דקדקנית על קהל הלומדים שיוכל לקרוא ולהבין את פירוש הדברים. 

וכמסורת הידועה וארוכת השנים של 'עוז והדר', גם בספרים אלו הושקעו מאמצים בלתי נלאים, לסדר את העימוד באופן מחושב ובתכלית השלימות, בפאר ובהדר, כשאר יצירות הפאר היוצאים מהיכלותיה המתעטרים בכתר של 'תורה מפוארה', על מנת להקל ולהנעים את הלימוד בהם.

בימים אלו יצא הכרך האחרון ממהדורה זו, על חומש במדבר, ובכך הושלמה הסדרה כולה, לשמחת קהל מבקשי ה' ושוחרי תורה. ניתן יהיה להשיגו כאן או בחנויות ספרים המובחרות או במוקד המנויים והמכירות של 'עוז והדר' בטלפון: 1800-22-55-66