שו"ת שביבי אש

לכל אשר דבר ה' וההלכה קרוב ללבו, אין צורך להציג את אחת מדמויות הפאר הבולטות בעולם ההוראה, ה"ה הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א, רבה של מערב בני-ברק, והעומד בראשות ישיבת חוג חתם סופר בעיר, מתלמידיו המובהקים ומנושאי דברו של מרן פוסק הדור הגאון בעל 'שבט הלוי' שליט"א. 

ועתה, מדשנת השמועה הטובה את לבו של כל שוחר הלכה באשר הוא, למשמע הבשורה על היצירה המונומנטאלית 'שאלות ותשובות – שביבי אש' הרואה אור בימים אלו במהדורה מפוארת המשתרעת על ארבעה כרכים גדושים העוסקים בשלל נושאים הלכתיים שבחלק אורח חיים שבשולחן ערוך.  

פסקיו ודברי תורתו של הגרש"א, מתווים את דרכם של ארגוני צדקה וחסד רבים, מה שמטבע הדברים מביא אל שולחנו את השאלות שהזמן והתפתחות הטכנולוגיה גורמים. את אותם נושאים שטרם נידונו בספרי ההלכה הקדומים, ליבן הגרש"א רבות עם גדולי ופוסקי הדור שדלתם פתוחה לפניו, בראשם מרנן בעל שבט הלוי ומרן הגר"ח קנייבסקי ועוד רבים מגדולי ופוסקי הדור.

עלעול קל בין דפי הספר, ילמד על רוב האוצרות שאצורים בו. דומה שאין לומד הלכה בן-זמנינו שיכול לוותר על מרבץ מרגליות עצום שכזה. בירורים וחידושים על כל סדר יומו של היהודי, הלכות תפילה, קריאת שמע וברכת הפירות. כרך גדוש להלכות שבת, ועוד כרכים להלכות פסח ולכל המועדים.

בולטים במיוחד שני קונטרסים ארוכים ומיוחדים, הראשון מוקדש כליל לעיסוק בענייני הצלה ופקוח נפש, דבר הקרוב ללב הגאון המחבר שליט"א המכהן כרב ארגוני 'הצלה' וביעוץ לקופות חולים ולרופאים. בקונטרס זה לובנו שאלות וספקות רבים שבהם נתקלים אנשי ההצלה והרפואה בזמנינו, כאשר לכל שאלה ניתנת תשובה מוחצת ומבוארת כדת של תורה.

בסוף חלק ג' המוקדש ברובו להלכות פסח ומנהגיו, לבירור מנהגי מכירת חמץ, ערך המחבר את 'קונטרס המצוות וברכותיהם' ובו ט"ו סימנים גדושים, המלבנים את הענין בכל גווניו. החל מ"גדר ברכת המצוה", "עובר לעשייתן", "סמיכות הברכה למצוה", "יצא מוציא בברכת המצות", "שומע כעונה", "הפסק", "טעות בפתיחת הברכות", "תיקון 'למדני חוקיך'", ועד "חובת חינוך הקטנים למצוות".

מטבע הדברים, כמי שהעמיד לגיונות של מאות מורי הוראה, יצירה זו ודאי שתעניין במיוחד את מורי ההוראה היושבים על מדין כמו אברכי הכוללים הלומדים ענינים אלו ועד תלמידי חכמים מופלגים הבקיאים במקורי הדינים. המחבר נוקט לשון חכמים, ומלבן הדברים משורשם, כשבתוך דבריו נבללים דברי הפוסקים הראשונים והאחרונים, המצוטטים בגאונות ונידונים עד להכרעה ההלכתית הנכונה. 

בקרב הרבנים והעוסקים בהוראה, מעוררת הופעת הספרים, התרגשות רבה. מזה זמן רב, שהורגש חסר של יצירה איכותית עמוקה ומקיפה המלבנת את הדברים משורשם. לתועלת הרבנים והלומדים, בסוף כל כרך נערכו מפתחות מפורטים, על כל סימן ופרטיו. כאשר בסוף ארבעת הכרכים, מופיע קונטרס מפתחות מרהיב המסודר גם לפי עניינים ומחולק למאות ערכים שונים. יצירת פאר בפני עצמה.

בנוסף לתוכן, זוכה הספר לצורה ולסידור משובח. מי שנטלה על שכמה את מלאכת ההוצאה וההדפסה, היא ממלכת התורה 'עוז והדר', המוכרת בזכות יצירות הפאר שלה, המאופיינות בסידור נאה בגופנים בהירים, ובאותיות מאירות עיניים. ארבעת הכרכים הראשונים, יוצאים בנדבת הנגיד ואיש הספר הרב אברהם פנחס בערקאוויטש שליט"א, שנטל על שכמו את הוצאות ההדפסה, וזכה ליטול שם ספר זה 'מהדורת בערקאוויטש'.

בשורה הטובה הנוספת, שארבעת הכרכים הגדושים, הם רק תחילת הסדרה. ומדובר בחלק קטן מתוך אלפי התשובות והמאמרים שעדיין נותרו בכתובים ועתידים לראות אור עולם בע"ה ובהם בירורים וחידושים על שאר חלקי השו"ע, להגדיל תורה ולהאדירה.