כליל המעלות ותפארת התשבחות

כליל המעלות ותפארת התשבחות

לבקוע רקיעים עם סידור 'אביר יעקב'

בשמחה עצומה התקבל בהיכלי התורה הסידור החדש, 'סידור אביר יעקב' השלם והמפואר, שעל עריכתו עמלו במשך שנים רבות, הושקעו בו מיטב השכלולים האפשריים, ונוספו בו אין-ספור הוספות נחוצות, לנוחות המתפלל ולתועלתו. בסופו הובאו ליקוטים נבחרים ממשנתו של מרן 'אביר יעקב' זי"ע, על התפילה ועל ענייניה.

סידור התפילה, שנערך ונסדר בעימוד מחודש ונפלא, גדוש בפסקי הלכות ומנהגים מפסקי מרן ה'בן איש חי' זי"ע, ועל פי הנוסח המקובל בקרב עדות ספרד וקהילות הקודש, עם הוספות רבות ונחוצות בסדר התפילה.

'סידור אביר יעקב' נערך על ידי עשרות תלמידי חכמים ומגיהים, בקרן טללי ברכה שע"י ישיבת 'אביר יעקב' בנהריה, וזכה להכוונה פרטנית של כ"ק מרן האדמו"ר רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, שעמד על מלאכת הקודש לפרטיה, הדריך את העורכים בעבודתם, וסמך ידו בברכה על יצירת הפאר.

במהדורה החדשה של ממלכת התורה 'עוז והדר'. ניתן לחזות בשלל מעלות בתחום העיצוב והעימוד, אשר לראשונה פרצו דרך של ממש בהשבחת הסידור ברוב פאר והדר, המגיש מול עיני המתפלל את התפילה בכתב נאה, חדש ומהודר, עם מרווחים נוחים ומחושבים בדיוק רב, ובהדפסה איכותית במיוחד.