לקראת 'זמן אלול' הקרוב צפוי גידול מבורך בהיכלי התורה

 

בימים האחרונים ניכר בחנויות הספרים מחסור בכרכי הגמרא של 'עוז והדר' בעקבות ביקושי שיא

כמידי שנה בחודש מנחם-אב, ולא רק בתשע"ו, גדודים גדודים של תלמידי הישיבות, הקטנות והגדולות, לצד אברכי הכוללים וצעירי הצאן מתלמודי התורה בכל אתר ואתר, ממלאים בהמוניהם את חנויות הספרים ומבקשים לרכוש לעצמם את הגמרא הטובה ביותר. גמרא של 'עוז והדר'. גמרא שעליה עמלו שנים רבות חכמי ורבני המכון העומד בנשיאות הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א אב"ד "באר משה".  

ב'היכלי תורה' המפיצים את כלל ספרי 'עוז והדר' נערכו מבעוד מועד לביקוש האדיר של תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים לגמרות 'עוז והדר'. כמויות ענק הודפסו כבר עבור מרבית הישיבות בהן התארגנו לרכוש במרוכז את המסכת הנלמדת בשנה הבאה, ובבתי דפוס רבים בארץ עדיין מצויים בעיצומה של מלאכת ההדפסה לרבבות גמרות נוספות שיתנו מענה לביקוש הבלתי פוסק בחנויות הספרים המובחרות.

הביקוש הגובר הוא ללא ספק תוצאת הלימוד המבורך והמושלם בגמרות המפוארות והמושלמות מבית 'עוז והדר'. קשת מגוונת של לומדים - תלמידי הישיבות אברכי הכוללים ולומדי הדף היומי - מעידה כי בגמרא של 'עוז והדר' קיימת חווית לימוד אמיתית, היורדת לפרטים ומעניקה הבנה ברורה ובהירה. ואכן, לא בכדי כל גדולי ישראל הוגים בש"ס 'עוז והדר' ומהללים אותו.

מהדורות רבות קיימות לגמרות של 'עוז והדר', לחלקן אוצר מפרשים מלא, במסכתות מסוימות ניתן למצוא ציורי הבהרה והמחשה, קיימות מהדורות מקוצרות לתלמידים ובסופן סיכומים ועוד שלל חידושים לתועלת הלומדים. אך בבית היוצר התורני הגדול 'עוז והדר' לא שוקטים על השמרים, בכל עת וזמן עמלים להשביח ולפאר את ספרי הלימוד, ולהקל על כלל הלומדים.

גם השנה אנו זוכים לחידושים משמעותיים בעולם הגמרות, כשהחידוש המרענן לשנת הלימודים הבאה הוא ללא ספק הגמרות המנוקדות, בהן כל טקסט הגמרא ואף פירושי רש"י והתוספות מנוקדים במלואם, לתועלת צעירי הלומדים העושים את תחילת דרכם בעולמה של תורה, וכפי שהעידו מנהלים מוסדות רבים שהקדימו להזמין עבור תלמידיהם את הגמרא המפוארת והנוחה.

חידוש נוסף ומיוחד, העשוי להקל על כלל הלומדים, צעירים לצד ותיקים, הוא הדגשת חלקים שונים בדברי רבותינו בעלי התוספות זי"ע. אם עד כה התייגעו הלומדים להבין היכן מתחילה קושיה חדשה או ענין אחר בדברי התוספות, מעתה, לאחר עמל ממושך של חבר תלמידי חכמים מופלגי תורה, יזכו הלומדים לבהירות נפלאה. כל 'ואם תאמר' יודגש בנפרד, וכך גם כל 'ויש לומר' וכדו'. תוספת מיוחדת זו כבר קיימת במספר מסכתות כפי שעיני הלומדים יחזו מישרים בחנויות הספרים.

חידושים מרנינים אלו, מגבירים השנה את הביקוש העצום הקיים אף בלאו הכי, ולפיכך מומלץ לכל צורב ולומד, להזדרז ולהקדים את הרכישה ככל האפשר.

 

בימים האחרונים ניכר בחנויות הספרים מחסור בכרכי הגמרא של 'עוז והדר' בעקבות ביקושי שיא

כמידי שנה בחודש מנחם-אב, ולא רק בתשע"ו, גדודים גדודים של תלמידי הישיבות, הקטנות והגדולות, לצד אברכי הכוללים וצעירי הצאן מתלמודי התורה בכל אתר ואתר, ממלאים בהמוניהם את חנויות הספרים ומבקשים לרכוש לעצמם את הגמרא הטובה ביותר. גמרא של 'עוז והדר'. גמרא שעליה עמלו שנים רבות חכמי ורבני המכון העומד בנשיאות הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א אב"ד "באר משה".  

ב'היכלי תורה' המפיצים את כלל ספרי 'עוז והדר' נערכו מבעוד מועד לביקוש האדיר של תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים לגמרות 'עוז והדר'. כמויות ענק הודפסו כבר עבור מרבית הישיבות בהן התארגנו לרכוש במרוכז את המסכת הנלמדת בשנה הבאה, ובבתי דפוס רבים בארץ עדיין מצויים בעיצומה של מלאכת ההדפסה לרבבות גמרות נוספות שיתנו מענה לביקוש הבלתי פוסק בחנויות הספרים המובחרות.

הביקוש הגובר הוא ללא ספק תוצאת הלימוד המבורך והמושלם בגמרות המפוארות והמושלמות מבית 'עוז והדר'. קשת מגוונת של לומדים - תלמידי הישיבות אברכי הכוללים ולומדי הדף היומי - מעידה כי בגמרא של 'עוז והדר' קיימת חווית לימוד אמיתית, היורדת לפרטים ומעניקה הבנה ברורה ובהירה. ואכן, לא בכדי כל גדולי ישראל הוגים בש"ס 'עוז והדר' ומהללים אותו.

מהדורות רבות קיימות לגמרות של 'עוז והדר', לחלקן אוצר מפרשים מלא, במסכתות מסוימות ניתן למצוא ציורי הבהרה והמחשה, קיימות מהדורות מקוצרות לתלמידים ובסופן סיכומים ועוד שלל חידושים לתועלת הלומדים. אך בבית היוצר התורני הגדול 'עוז והדר' לא שוקטים על השמרים, בכל עת וזמן עמלים להשביח ולפאר את ספרי הלימוד, ולהקל על כלל הלומדים.

גם השנה אנו זוכים לחידושים משמעותיים בעולם הגמרות, כשהחידוש המרענן לשנת הלימודים הבאה הוא ללא ספק הגמרות המנוקדות, בהן כל טקסט הגמרא ואף פירושי רש"י והתוספות מנוקדים במלואם, לתועלת צעירי הלומדים העושים את תחילת דרכם בעולמה של תורה, וכפי שהעידו מנהלים מוסדות רבים שהקדימו להזמין עבור תלמידיהם את הגמרא המפוארת והנוחה.

חידוש נוסף ומיוחד, העשוי להקל על כלל הלומדים, צעירים לצד ותיקים, הוא הדגשת חלקים שונים בדברי רבותינו בעלי התוספות זי"ע. אם עד כה התייגעו הלומדים להבין היכן מתחילה קושיה חדשה או ענין אחר בדברי התוספות, מעתה, לאחר עמל ממושך של חבר תלמידי חכמים מופלגי תורה, יזכו הלומדים לבהירות נפלאה. כל 'ואם תאמר' יודגש בנפרד, וכך גם כל 'ויש לומר' וכדו'. תוספת מיוחדת זו כבר קיימת במספר מסכתות כפי שעיני הלומדים יחזו מישרים בחנויות הספרים.

חידושים מרנינים אלו, מגבירים השנה את הביקוש העצום הקיים אף בלאו הכי, ולפיכך מומלץ לכל צורב ולומד, להזדרז ולהקדים את הרכישה ככל האפשר.