"מִפְתַּח שְׂפָתַי תְּבָרֵר וּתְיַשֵּׁר, נִדְבוֹת פִּי רְצֵה וְהַכְשֵׁר..."

(מתוך פתיחת הש"ץ לשחרית יום כיפור)

ל. זעירא חושף ופותח צוהר למחזור החדש והמפואר מבית 'עוז והדר'

בהיפגשי עמו אשתקד ואשתקדיים בליל ראש השנה, כמנהגנו מאז, להתברך ולהתאחל זה מפי זה בברכות ואיחולי שנה טובה, ראיתיו, כהרגלו, עם צרור שרידי מחזורו הבלוי. בידיו, כמו בשנים הקודמות, היו דפי מה שהיה פעם המחזור שלו. כמין תכריך של כתבים שהרבה תפילותיו ולחשי צקונו כמו גם דמעותיו - הוספגו בהם, ונראה היה כי הם עומדים לשימושו גם בזו השנה.

לתמיהתי השנה, מדוע לא ירכוש מחזור חדש, מפורש או משולב בביאור תמציתי, כזה או אחר, העיקר שיאירו אותיותיו את עיני המתפלל הוותיק באור חדש וצח - השיב לי מיודעי, "שמעתי ש'עוז והדר' עובדים כעת על מחזור חדש, ואני ממתין לו. אם כבר לקנות מחזור חדש, אזי מגברא דאיתמחי וקמיעייהו איתמחו. יצרני יצירות הפאר הכלולות בהדר השלימות, הם ללא ספק חכמי ורבני ממלכת התורה 'עוז והדר', נחיה ונזכה ותראה", חתם את דבריו.

כשראיתי את גליונות המחזור המוכנים להדפסה, את יופיו העתידי והמשוכלל של המחזור החדש, הנהנתי בהסכמה לדברי מיודעי הלז.

מלאכה רבתית ומקיפה שזורה וטמונה בין בתרי המחזור הנפלא, עמל ממושך בבחינת "שוהין שעה אחת קודם התפילה" - כמנהג חסידים הראשונים, וזאת על מנת וכדי שיהיו כל משתמשיו "מתפללין ומכוונין ליבם לאביהם שבשמים"!

בשורות הבאות נצא לסקירה מקיפה אודות מה שיש בו במחזור החדש, ולכשתימצי לומר, בעיקר 'מה אין בו'. מה הניב עמלם הממושך של טובי החוקרים ששיקעו במחזור זה שעות רבות של בירורים ותשאולים לכל תפילה ופיוט. מה הן סודותיו המקצועיים ההופכים במאמר זה להיות גלויים...

 

על אלו ועוד בשורות הבאות, כפי שהתרשמנו ורשמנו מפי חכמי ורבני המכון:

 

"המחזור החדש, המוגה והמזוקק, מאיר העיניים בעיצובו המותאם ביותר לעבודת התפילה, פותח את הלב לכוונה והבנה, וכמו מזמין את המתפלל להביט בו מתחילת התפילה ועד סופה", משברים את אוזנינו אנשי צוות ההפקה של ממלכת התורה 'עוז והדר', כשהם מונים אחת לאחת את מעלותיו וסגנון העבודה הייחודי והקו שהנחה את חבר החכמים בעת עיסוקם במלאכת קודש זו.

- א -

"סגנון העבודה הייחודי בעריכת המחזור"

מטבע הדברים, חלקים רבים ממלאכת העריכה מתבצעים בכלים טכנולוגיים ובתוכנות מתקדמות. בין אם מדובר בעמל הבירור והביאור או האיתור והחיפוש אחר נוסח נכון ומדויק, ובין כאשר החומר הושלם והועבר לעימוד. העוסקים במלאכה עמלים שעות רבות, לעיתים גם רצופות, כדי להוציא מתחת ידיהם האמונות דבר מושלם כמיטב מסורת 'עוז והדר', וכאן טמון החידוש.

הקו שהנחה את מלאכת העריכה בכל שלביה היה, 'עבודה עם בגדי חג'! כלומר, את המלאכה ערכו העורכים בכל המחלקות כאילו וכביכול לבושים הם בבגדי החג וניצבים עם מחזוריהם בבתי התפילה! מנגינת ונעימת תפילות הימים הנוראים הזדמרה לה וליוותה את כל שלבי המלאכה, ורק עם תחושה נעלית כזו ניגשו העוסקים במלאכה וקרבו אליה. לכשתימצי לומר, זו אחת מאבני הדרך וסודות ההצלחה של המחזור!

פעמים רבות עורכי ומפיקי מחזורים 'שוכחים' כיצד נראית תפילה בבית כנסת ומה מבקש המתפלל למצוא במחזורו, וגם מה הוא מבקש שלא למצוא... ב'עוז הדר' העמידו לנגד העיניים בכל שלב וצעד את הווי התפילה, ועל פיו השיקו את המהדורה המיוחדת של מחזור מושלם זה.

כאשר עם 'משקפיים' כאלו נבנו דפי המחזור וחלקיו השונים, אין כל פלא מדוע הוא כה נגיש וידידותי. כל התפילות סדורות וערוכות על מקומן, ללא דילוגים או קיצורים, כך יכול כל מתפלל למצוא את מבוקשו בקלות. לתוספת נוחות והקלת ההתמצאות במרחבי המחזור, נוסף לו בתחילתו 'תוכן עניינים' מפורט שבאמצעותו ימצא כל מעיין את התפילות והבקשות במקומן הראוי. כמו כן, קטעי תפילות רבים ובקשות שונות שהיו במחזורים ישנים, מהם נדירים ובלתי מצויים, שובצו והושבו למקומם המתאים.

זאת ועוד, כדי להניח למתפלל לעסוק רק בתפילה, עוּמַד המחזור בצורה נוחה ומאירת עיניים, כאשר עבור התוספות והביאורים נמצא מקום בשולי הדף. לכשיחליט המתפלל להעמיק ולעיין, יוכל לעשות זאת בנוחות מרבית מתוך אוצרם הבלתי נדלה של העורכים החשובים, אשר בהיותם 'עם בגדי החג' לא העמיסו יתר על המידה על שטף התפילה.

ולא רק בתפילה. גם ללומדי משניות מסכת ראש השנה מתוך המחזור החדש, נכונה הפתעה מיוחדת. ביאור תמציתי משולב וצמוד לכל משנה, למען ירוץ בו הלומד. החפצים לעיין במשניות, ימצאו את שתבקש נפשם בשולי הגליון.

בדומה לביאורים ולתוספות, גם ההלכות הרבות המצויות לרוב בתפילות הימים הנוראים, בעקבות טעות ושכחה וכדו' או מנהגים שונים לימים אלו, הובאו על סדר התפילה בקצרה בלבד. אלו לצד קטעי הקדמה והסבר מתומצתים המשמשים כפתיחה לפיוטים ומהווים קישור נפלא לתפילה כולה, אינם אלא ראשי פרקים מעבודתם הכבירה של העורכים, אך במחזור שהותאם לצרכי המתפלל ונוחותו, חלקי ההרחבה וההעשרה, הועברו לסופו של המחזור.

אף גודלן של האותיות והמרווחים נקבעו 'עם בגדי החג'. שהרי אינה דומה תפילה מתוך מחזור בבתי כנסיות ומדרשות בימים הנוראים עצמם - כשהם צפופים מהרגיל, עם סדרי ישיבה ומיקום שונה משאר כל ימות השנה - לעיון רגוע במחזור שלא בשעת תפילה או בעת הכנתו לדפוס. בעמלם של מְעַמְדֵי 'עוז והדר' כלולה חשיבה מעמיקה לנוחותו המקסימלית של המתפלל באשר הוא - בצל רבותיו או בהיכל הישיבה המלא מפה לפה, למען תהא תפילתו שגורה וברורה, מתוך ישוב הדעת ובהירות הַרְאִיָה והמחשבה. התוצאה, כפי שעיניכם תחזינה מישרים, אכן מרהיבת עין ביופיה!

- ב -

סולת מנופה בי"ג נפה

אם בתחילה לבשו העורכים בגדי חג באופן תיאורטי בלבד, אזי עם השלמת המלאכה היתה להם כבר סיבה ממשית ללבוש את מחלצות החג ולחגוג את הופעתו המהודרת של המחזור. יום גילה ושמחה הוא יום הופעת המחזור לאחר כברת דרך ארוכה ומייגעת במשעולי החתירה אל השלימות כשאיפתו התמידית של מייסד ונשיא המכון הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א, אב"ד 'באר משה' מאנסי.

חיפוש בלתי מתפשר ומעקב בלתי פוסק אחר כל אות ותג, נלוו להכנת המחזור המיוחד. כל קטע תפילה או פיוט זכה לתשומת לב נפרדת ומעמיקה. הנוסח כולו מהחל ועד כלה נבדק ונחקר וכמוהו גם הניקוד, על פי מחזורים ישנים המצויים בגנזי ספריות עתיקות. המחזור הנתון לפניכם היום ברכה הינו פרי עמל שעות רבות של השוואות צילומים ממחזורים שהודפסו בפראג, אמשטרדם, ויען, זולצבאך ומחזור 'רעדלהיים - פולין' לצד מחזורים מדפוס סלאוויטא וזיטאמיר ועוד מהדורות קדומות שהיו לנגד עיני העורכים. עבודה מאומצת זו הניבה מחזור זך ונקי משיבושים וטעויות שהשתרשו במהלך הדורות.

לשלימות התוצאה ולתועלת המבקשים להבין ולהשכיל, הוארו התפילות בסימני פיסוק שונים במקומות הנכונים והראויים לכך. אליהם נוספו סימני ההגייה להבדיל בין שווא נע לשווא נח, וסימוני ההגייה הנכונה בתיבות הנהגות בהטעמה מלעיל או בהטעמה מלרע. סימנים אלו משמעותם רבה ויש בהם כדי לסייע בהבנת התפילה. אלו כאלו נערכו בתכלית הדיוק על פי ספרים ועל ידי סופרים בקיאים בחכמת הדקדוק.

לצורך המחשה ומשל לנכתב עד כה ניקח כדוגמא את הפיוט הנודע 'אדון עולם' הנאמר בתחילת התפילה - ובמחזור 'עוז והדר' החדש יזכו המתפללים להבין ולהשיג מעט מחשיבותו של הפיוט וקדמוניותו, ובקצרה ותמצות ייהנו מסקירה קצרה אודות מחברו וטעמי אמירתו בתחילת התפילה, כאשר להשלמת הענין אף יצוין כי לרוב הדעות משקלו הפיוטי הינו יתד ושתי תנועות, ובהשראת צילום עתיק שהיה לנגד עיני העורכים הממחיש את צורת אמירתו ומשקלו הפיוטי המדהים, עוּמַד הפיוט. צילום זה נחשף הודות למאמציו הכבירים של העומד בראש המערכה כולה, הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א ריש מתיבתא 'עוז והדר', שאינו חוסך כל מאמץ בההדרת כתבי ורבותינו קדמונינו, ובמסגרת ההדרת גנזי גאוני ספרד ואיטליה יצא למסע מיוחד עם רבנים מופלגים, כשבמהלך המסע נחשפו הרבנים הגאונים שליט"א לגנזי קדמונים נדירים המצויים בספריות שמורות וסגורות באיטליה, שם איתר גם צילום מיוחד של פיוט קדמון זה, יחד עם מחזורים עתיקים שהיו בהם נוסחאות ועיצובים ייחודים, מה ששיפר את כל מלאכת הקודש והיה לעורכים לעיניים.

כמעשי העורכים בפיוט זה, כך היו גם מעשיהם בשאר הקטעים והפיוטים הזוכים כאן לעדנה והחזרת עטרה ליושנה באמצעות מלאכת מחשבת חדשנית וייחודית כדי להבהיר באר היטב את הפיוטים ומבניהם, יתדותיהם ותנועותיהם.

לצורך כך חולקו הפיסקאות שבסדר התפילה והפיוטים באופן מיוחד ועוצבו בדרכים שונות, כאשר ראשי החרוזים וסופם הובלטו באותיות מאירות עיניים, על מנת שהמתפלל יראה לנגד עיניו תוך כדי מרוצת אמירת הפיוט את מבנהו ודרך כתיבתו בצורה ברורה ומובנת. כך, בעודו בשטף תפילתו, יגלה המתפלל את יופי הדרו של הפיוט הבנוי לתלפיות. ועל כך באמת אמרו, הפיסוק והחלוקה לקטעים כראוי - הרי הם כחצי פירוש.

מלאכה כבירה זו יצאה אל הפועל הודות לשיתוף פעולה מבורך בין חוקרים וספרנים בעלי שם לממלכת התורה 'עוז והדר', אשר באמצעותם נפתחו שערי הספריות בפני חכמי ורבני המכון, כדי לעמוד מקרוב ולבחון כל פיוט בגנזי ספרים עתיקים ומחזורים קדומים, לרבות כתבי-יד של המחזורים. כך התאפשר ללמוד היטב את טיבו ומבנהו של כל פיוט, שהרי כידוע הסופרים הקדמונים ומחברי הפיוטים, עיצבו את פיוטיהם באופן הנכון וכפי משמעות חיבורם, בפאר והדר, לבנה על גבי אריח. מעתה, יזכו לכך כל מתפללי והוגי המחזור החדש 'עוז והדר', ההולך וצועד בעקבות המחברים והדפוסים העתיקים ובכך מחזיר עטרה ליושנה, לרומם ולהדר כראוי את הפיוטים שנתחברו בידי קדושי עליון.

- ג -

ביאורי המילים והתפילות ופירושי הפיוטים

בתפילות הימים הנוראים ובפיוטים מצויות תיבות רבות שאינן מורגלות בפי כל בשאר ימות השנה, ומן הצורך לבארם. כפי שכבר נכתב, אלו נתבארו בשולי העמוד בשפה ברורה וקצרה. הביאורים הם תמצית וקיצור מהביאור המשולב המצוי במהדורה המורחבת של המחזור המבואר 'מתיבתא' - שם באו בהרחבה ובארוכה ביאורי כל התפילות והפיוטים.

הביאור כולו נשען ונתמך בדברי רבותינו מאורי הדורות שעמלו רבות לפרש ולהבהיר תיבות התפילה וענינה, הלא המה: פירוש התפילות והברכות לר"י ברבי יקר, פירוש רש"י לתפילות ראש השנה, מחזור ויטרי, ראב"ן, פירוש התפילה לרוקח, סידור חסידי אשכנז, אבודרהם, סידור בית יעקב – עמדין, סידור הגר"א, מגיד צדק להמגיד מפלאצק, יסוד ושורש העבודה, פירוש דרך החיים לתפילות ראש השנה, עבודת ישראל, עץ יוסף וענף יוסף, דובר שלום ואחרית לשלום, תקון תפלה ועיון תפלה, יחד עם פירושים המצויים בספרים שלא על סדר התפילות, כגון הגדת 'מעשה ניסים' לבעל ה'נתיבות המשפט' ועוד חיבורים בני דורנו על ביאורי התפילה, כדוגמת 'עולת תמיד' ו'עבודת התפילה', וכן הספר 'שפתי חיים' הכולל את פירושי התפילות לימים הנוראים.

מזמורי התהילים ופרקים נוספים או פסוקים מהנ"ך הנאמרים בתפילות הימים הנוראים, נתבארו במחזור זה על פי מדרשי חז"ל והתרגומים – תרגום אונקלוס, תרגום יונתן, ותרגום ירושלמי שעל התורה, והתרגום לספרי הנ"ך. כמו כן פירשנו על פי מפרשי התנ"ך המובהקים: רש"י, אבן עזרא, רמב"ן, רשב"ם, פירושי בעלי התוספות, רד"ק, רלב"ג, חזקוני, ספורנו, מצודת דוד ומצודת ציון, שפתי חכמים - ושאר מפרשי רש"י, אור החיים, פירושי הגר"א, המלבי"ם, ועוד.

הפיוטים הרבים הנאמרים בתפילות הימים הנוראים כפי מנהגי הקהילות, יסודם ומקורם בהררי קודש ובתוכם ניבי לשון ומליצות רבות שאינן שגורות ומובנות לרבים. כדי לבארם אל נכון נעזרו העורכים בפירושים הנודעים שזכו להתקבל בכלל ישראל לפיוטים אלו, כפי שנדפסו במחזורים ישנים, לצד איתור מפרשים נוספים להבהרת הענין.

חלק מהמחזורים העתיקים הכילו פירושים על כל הפיוטים אך לא נודע שם מחברם, ומקובל שמקורם מרבותינו הראשונים. במחזורים של דורות מאוחרים יותר ניתן למצוא שוב את אותם פירושים בתוספת מרובה, כדוגמת 'מחזור רעדלהיים – פולין', שנדפס בשנת תק"ס בערך על ידי המדקדק רבי בנימין זאב וולף היידנהיים - הרוו"ה, ובו פירוש מקיף על כל הפיוטים, וכן תרגום בלשון אשכנז, או מאוחר יותר, בשנת תקפ"ו בערך, אז נדפסו סידורים ומחזורים המעוטרים בביאוריו של רבי אהרן ב"ר יחיאל מיכל הלוי ממכיילישוק זצ"ל, ונקראו בשם 'קרבן אהרן'.

ביאוריו של רבי אהרן הנזכר מחולקים לשלושה: 'בית לוי' - פירוש התיבות, וציון מקורם. חלק נוסף, 'מטה לוי' - פירוש הפיוט לפי עניינו, המשכו וקישורו. והחלק השלישי, 'מעשה ארג' - פירושים נוספים וגירסאות שונות, מהראשונים והאחרונים. כאמור, בין פירושיו ניתן למצוא את עיקרי דברי המפרשים שקדמו לו, ואף המחזור החדש 'עוז והדר' צועד בעקבות פירושיו, כשבמקרה הצורך גם מפרשים אחרים מעשירים את היריעה ומשלימים את ההבנה.

אין ספק, כי כלל ישראל קדושים, השופכים לב ונפש כמים אל א-ל בשמים, יעריכו את העבודה המאומצת ומרובת היגיעה אשר במחזור זה, וכל שוחרי התפילה כהלכתה יביאו ברכה לבתיהם, להאיר עיניהם בתפילה זכה וברורה כשאיפת לבבם הטהור, ויהי רצון שבמהרה יתקיים בנו הכתוב "והביאותים אל הר קדשי ושימחתים בבית תפילתי", אמן.