חירות אמיתית בליל הסדר עם הגדה של פסח 'מתיבתא'

לפני כחמש שנים נפל דבר בעולם הספר התורני עם הופעת הגדה של פסח – 'מתיבתא' בהוצאת ממלכת התורה 'עוז והדר' העומדת תחת נשיאותו הרמה של הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א אבדק"ק באר משה – מאנסי, שהביאה בכנפיה בשורה תורנית, לראשונה נקבץ ובא לפונדק אחד המכלול התורני המקיף והמושלם ביותר לפסח, המעניק ללומד את כל החומר הנצרך על ההגדה של פסח.  

ההגדה של פסח מתייחדת בכך שחוברו עליה וסביבה אלפי ספרים במהלך השנים. אולם כל אחד מהחיבורים מתייחד בזווית ופינה שמצא להתגדר בה, יש שמטרתם לבאר את מהלך ההגדה, יש מהחיבורים המתמקדים בפן ההלכתי, ויש בליקוטי דברי אגדה ומדרשים המשובבים את הלב, בפלפולים או מוסר ודברי חסידות. אכן כולם אהובים וכולם ברורים, אך עדיין הורגש צורך בחיבור מיוחד על ההגדה של פסח שיהלוך כנגד רוחו של יחיד ויחיד, ויתן מענה מושלם לכל תחום סביב ההגדה של פסח, כשהמעיין יוכל להחזיק ברשותו ספר אחד האוצר בקרבו את כל הטוב על ההגדה.

בממלכת התורה 'עוז והדר' נענו לאתגר התורני השאפתני, וצוות מורחב של עשרות לומדים מופלגים בהכוונתו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א ריש מתיבתא 'עוז והדר', החל במלאכה. סייעתא דשמיא מופלאה חפפה על העוסקים במלאכת הקודש, וכתום שלוש שנים של עבודה מאומצת, הם זכו לברך על המוגמר, וחפץ ה' בידם הצליח עם יציאתה של ההגדה המושלמת שיצאה אי פעם, על שלל המדורים שבה, והיא מתאימה ללמדנים ולדרשנים, לנערים וזקנים, לבעלי בתים ורבנים, כשכל אחד נדמית לו כאומתו וכל זמן שהוא ממשמש בה הרי הוא מוצא בה ניחוח וטעם ערב.

הגדת 'מתיבתא' כוללת ביאור מושלם ומשולב המבוסס ומושתת על פירושיהם של רבותינו הראשונים וגדולי האחרונים, כאשר מילות ההגדה משוקעות בתוך הביאור בסגנון 'מתיבתא'. לפני כל קטע מופיעה הקדמה על הקטע, מקורו, חובת אמירתו בתוספת עניינים יסודיים הנחוצים למעיין. בתוך ההגדה משולבים פניני וליקוטי הלכות, כדי שהמעיין יוכל לדעת את המעשה אשר יעשה, ולא ייאלץ לתור ולחפש אחרי מקורי הדינים.

גולת הכותרת הוא המדור הייחודי 'אוצרות ההגדה' הערוך בסגנון המדור 'ילקוט ביאורים' שב'מתיבתא' על הש"ס, המכיל אוצר בלום של ליקוטים מכל דברי רבותינו הראשונים והאחרונים, עד שניתן לומר בוודאות שאין קושיא או עניין הנידון או קשור להגדה של פסח, אשר לא הובאו עליו מדברי רבותינו גדולי הדורות.

כבר עם יציאתה של ההגדה לאור עולם לפני כשלוש שנים, היא זכתה לביקושים חסרי תקדים, בשנה האחרונה נעשתה שוב מלאכה מקיפה, הביאור עצמו עבר עוד ליטוש ושיפור סגנון ובאוצרות ההגדה נוספו עוד אלפי קטעים מאוצרותיהם המלאים של רבותינו גדולי הדורות זי"ע.

מודבר אם כן ביצירת מופת מונומנטאלית המתאימה לכל יהודי, והיא מהווה את המתנה והתשורה המושלמת ביותר, אם זה לעורך הסדר עצמו, לבן ולחתן, לראש הישיבה, למלמד, ר"מ ומג"ש, וגם כתשורת מזכרת ייחודית ומקורית למוסדות תורה החפצים להוקיר את תלמידיהם או להביע הערכה לתמכי דאורייתא. בימים אלו יוצאת המדורה החדשה כלולה בהדרה בתכלית ההידור והיופי, וזו העת להזדרז ולהזמין מהיבול המבורך. להזמנות ניתן לפנות למוקד המכירות של היכלי תורה בטל. 1800-22-55-66.