התעוררות עצומה בכל שכבות הציבור ללימוד סדר החק לישראל

רבבות אלפי ישראל ניצלו הזדמנות-פז זו והתחילו את הסדר החדש בלימוד 'חוק לישראל' במהדורתו החדשה והמבוארת

 

הצלחה חסרת תקדים למבצע הסבסוד של 'חק לישראל' | יומיים אחרונים למבצע

ספרים רבים עושים את דרכם בקביעות ממחסני מחלקת ההפצה והשיווק של ממלכת התורה 'עוז והדר' לעבר בתי לקוחות מרוצים המביאים לבתיהם את ברכת ספרי הקודש היוצאים לאור בעוז ובהדר. השגרה הברוכה הזו זכתה בשבוע האחרון לקצב לא רגיל ובלתי שגרתי. מבצע הסבסוד לספר 'חוק לישראל' שינה את מפת ההזמנות וקצב חלוקת הספרים ועורר תמיהה רבתית אף בקרב העובדים הוותיקים ששפשפו עיניים לנוכח הביקוש הגובר והצימאון הבלתי פוסק אחר המהדורה החדשה וכיצד ניתן להשיגה...

מבדיקה שנערכה בקרב כמה מרוכשי הספר, עולה ומתברר שעד כה לא נמנו הללו על חוג לומדי החוק, אדרבה, הקשר בינם לבין ה'חוק' היה קצת רחוק... אך כאשר שכן או מַכָּר רכשו לעצמם 'חוק לישראל' מבואר, מלא אוצרות וחידושים יקרים, עלעלו הללו, ובדפדפם בו ברפרוף, נשבו גם המה בקסמו. כעת, כשגל חדש של תורה טהורה מתפשט בכל קצווי תבל, כשמחזור חדש של לימוד קבוע בחוק החל, עם ראשית השנה, גדל הביקוש והוגבה הרף של המתעניינים, והנה התבשרו המבקשים על מבצע סבסוד אדיר לתועלת הרבים ולזיכויים.

כך תוכלו לראותם כיום, שקועים ומרותקים, בולעים בשקיקה כל שורה וכל תג, באוטובוס או בהמתנה אליו, ב'מטרונית' או בנסיעה במונית, עיניהם רצות במהירות, בחביבות ובמתיקות על השורות המאירות והמבוארות, ההופכות את הלימוד לנגיש ומובן לכל מאן דבעי. והקול נשמע לא רק בהרי וערי יהודה וחוצות ירושלים, ישראל קדושים בכל פזורות תפוצותיהם, נמנו לדבר מצוה וקידשו חוק קבוע ללימוד בספה"ק הרואה זה עתה אור חדש, ורבות הן ההזמנות שנתקבלו מעבר לים...

חשיבות יתירה נודעת ללימוד הקבוע בספר הקדוש 'חק לישראל', וכבר הגיד הגה"ק משינאווא זצוק"ל במליצת קדשו על פי דברי הגמרא "חק לישנא דמזוני" - שהלימוד ב'חק' מסוגל למזוני ולפרנסה, וכפי שמספר בהקדמתו למהדורה זו הרה"ג רבי מרדכי זאב הלברשטאם שליט"א, אב"ד צאנז קרעניץ ונשיא ומייסד "מפעל חק לישראל העולמי", ממקרה ישועה לו היה עד בזכות קביעות חדשה בספר 'חק לישראל', והוא אשר גרם לו להקים את הארגון ולהפיץ בישראל את חוק הלימוד ב'חק לישראל'.

הספר היקר "חק לישראל", או ה'חק' כפי שרבים נוהגים לקוראו, זכה מאז ומקדם היווסדו להימצא במקום של כבוד בארון הספרים במדף נגיש, או בנרתיק הטלית והתפילין, קבוע וחביב הוא מזה דורות רבים בהיותו מיוסד ומשולב מתורה שבכתב עם תורה שבעל פה מכמה מקצועות וסדרים, , על פי תקנת רבינו האריז"ל זי"ע, כשעליהם חונים גם מדורי מוסר והלכה שצורפו על ידי החיד"א זי"ע. לומדיו הרבים בכל אתר ואתר, מאז ועד עתה, זוכים בלמדם בו לקיים מאמר חז"ל במסכת קידושין "לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד", שזהו המקור לסדר לימוד זה.

דורות רבים היה ה'חק' בן-לוויה קבוע וצמוד ליראי השם הקובעים עיתם לתורה. שיעור ב'חק' היה חוק ולא יעבור, בו החל יומם של יהודים שחפצים היו לזכות לאורה של תורה, ויש שאף קבעו בו משנת לימודם מספר פעמים ביום.

זכה דורנו, ואורו הגדול של ה'חק' מאיר בו שבעתיים. שיתוף פעולה מבורך ומוצלח בין ממלכת התורה "עוז והדר" לבין "מפעל חק לישראל העולמי" הניב תוצאה משובחת ומפוארת של 'חק לישראל' חדש, בו נתבארו כל מדוריו של ה'חק' בביאור צמוד, בשפה ברורה וצחה, שווה לכל נפש ונוחה לכל לומד באשר הוא, ובתוספת מרובה של מדורים חדשים המעטרים אותו כציצים ופרחים, פרי יגיעת חברי כולל האברכים שעל ידי ממלכת התורה "עוז והדר" שנועדו יחדיו לבאר ולברר כל הטעון בירור וביאור, ותשלם כל המלאכה, וכפי שמעידה התוצאה המשובחת הנגלית היום הזה לעיננו.

בין החידושים במהדורה זו, 'פניני אור החיים' ובו קטעים מתורת רבינו חיים בן עטר זי"ע ומדבריו שבאותה פרשה, וכן חלוקה יומית לתרי"ג מצוות התורה על פי דעת הרמב"ם, מספר 'מצות ה'' שנתחבר על ידי רבי ברוך היילפרין ז"ל, המסייעת ללומדים ולהוגים ב'חק' מדי יום, לסיים בכל שנה ושנה את לימוד תרי"ג המצוות.

זאת ועוד, ליקוט ערוך של הלכות נחוצות מתוך שלחן ערוך הרב שנתחבר על ידי הרב בעל התניא, ועליהם תוספת מפסקי המשנה ברורה, כדי שיוכלו הלומדים לחזור עליהן מידי שנה בשנה.

כאמור, ממדי הצלחתו של מבצע ההפצה והסבסוד חוצים את גבולות מוקדי ההפצה הרגילים ואף שוברים שיאים בביקוש האדיר, כאשר רבים הם מבקשי ה' המתדפקים על שערי מחלקת ההפצה ואומרים מי יראנו טוב, טעמו והטעימו, ראו והראונו, כי טובה סחרה של היצירה המפוארת הכלולה בהדרה - המזכה את הרבים להצטרף בחדווה ללימוד קדוש זה ובפרט עתה – דבר בעתו מה טוב, כאשר אך לאחרונה החל מחזור לימוד חדש, ובוודאי מברכתו יבורכו כולם ויזכו כל הלומדים והעוסקים לברכת ה' ולפרנסה טובה, ברווח בששון ובשמחה.