רבבות מנויים כבר מקבלים לביתם את "אוצר פניני החסידות"

רבבות יהודים ניצלו את ההזדמנות והצטרפו כמנויים על החוברת השבועית הייחודית "אוצר פניני החסידות". המנויים מקבלים את החוברות היישר לתיבת הדואר שלהם בעלות סמלית, ומפיקים תועלת והנאה צרופה, ושעה של קורת רוח ועונג שבת אמיתי בהתענגות על נועם צוף אמרותיהם של רבותינו גדולי החסידות ומאורי הדורות.

החוברת מכילה פנינים נבחרים ומשובבי נפש מתורתם של רבותינו גדולי ומאורי החסידות, ובכללם מדברי תורת האור החיים הקדוש, וספרי אביר יעקב. החוברת מתייחדת בכך שכל קטע וקטע המובא שם נבחר על ידי צוות גדול של תלמידי חכמים ומשפיעים חסידיים מובהקים, ומותאם במיוחד לבחורים ואברכים החפצים לעורר לבבם לאהבת ה' יתברך על ידי תורת החסידות, ולהרוות צמאונם ממעיינה הנובע של רבותינו מאורי הדורות ההולכים בדרך החסידות.

קובע ברכה לעצמו מדור סיפורי צדיקים וחסידים מעוררי לב, הנוגעים לפרשת השבוע. הסיפורים והעובדות נבחרים בקפידה רבה ובשים לב ע"י חסידים ואנשי מעשה המושכים בעט סופר, תוך מתן דגש לדברי מוסר ומידות טובות שיש ללמוד מהם מחד, ומעשיות המושכות את הלב כך שיתאימו לסעודת שבת. הצד השווה שבכולם שהם מעוררים את הלב לעבודת השי"ת ולכל מידה נכונה.

בתקופה האחרונה נוסף לחוברת מדור נוסף של "אוצר גאוני הדורות" וכמעשהו בראשון כך מעשהו בשני, כשליקוט אוצר גאוני הדורות מכיל דברי תורה ורעיונות מעוררים ומשובבי עין ולב מרבותינו גאוני הדורות זי"ע, המכונסים לפונדק אחד בטוב טעם ודעת. כשגם עליהם נוסף מדור סיפורי צדיקים, ועובדות מגדולי ישראל, עם קשר לפרשת השבוע, המחממים את הלב לאורם של רבותינו זי"ע.

את החוברת חותם מדור מיוחד בשם 'ספיר ויהלום' – הארה חסידית לפרשת השבוע, מתוך אוצרותיו של הגאון החסיד רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א - ריש מתיבתא 'עוז והדר', במדור זה מורחב מידי שבוע רעיון חסידי מלהיב - לב מפרשת השבוע, כשהוא מתובל בעובדות מרבותינו, מדור זה נאה לשמו ושמו נאה לו לעורר הלבבות ולהלהיבם באש החסידות.

החוברת, המכילה עשרות עמודים, מתייחדת גם בצורת הגשתה: לחוברת מראה תורני מובהק, וכל הטקסטים שבתוכה מודפסים באותיות בהירות ומאירות עינים, והחידוש המיוחד הוא שמרבית התכנים אף מגיעים מנוקדים ונוחים לקריאה. בפתח החוברת הוצבו מפתחות המציינים את הנושאים, וכך יכול המעיין למצוא בקלות ובנוחות את שאהבה נפשו.

לא זו אף זו, התכנים שבחוברת מסודרים באופן מופתי, תחת כותרות תמציתיות המביאות את הדברים בשם אומרם, עם כותרות משנה המסבירות בתמצות את המסקנה המעשית היוצאת מדברים אלו. בכך, ומסיבות נוספות, החוברת שוה לכל נפש ומתאימה לכל דורש ומבקש.

החוברות מופצות בחינם לכל מבקש דבר ה', ומתוך שהמטרה העומדת לנגד עיניהם של רבני מכון "אור לישרים" היא להגדיל תורה ולהאדירה, נענו במכון לפניות הרבות ויצאו במבצע מיוחד במסגרתו ניתן לקבל את החוברות היישר הביתה באמצעות תשלום מופחת, רבבות כבר נצלו את ההזדמנות והצטרפו כמנויים, ומפיקים מהחוברות תענוג רוחני צרוף, כאשר הפכו את יום השבת ליום ערגה כיסופין והתעלות ולחויה רוחנית מרוממת ונעלית.