מעמד "זה השולחן"

רשמים ממעמד 'זה השולחן' שנערך ביום רביעי יא טבת תשע"ו בגן האירועים קדמא בראשות רבני ממלכת התורה 'עוז והדר' ובהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א