חנוכת ספריית עוז והדר בבית החולים ברזילי באשקלון

"יום ליום" 27.02.2014
 
קו עיתונות דתית. 12.03.14