חמצן למצילי החיים

עיתון המודיע - 28.8.14 

 
עיתון מרכז העניינים ירושלים - 25.8.14 
עיתון יום ליום - 4.9.14 
עיתון בקהילה - 28.8.14
 
עיתון משפחה - 28.8.14 
קו עיתונות דתית ירושלים  - 27.8.14 
ספריית עוז והדר נחנכה בבית הכנסת החדש  שבבניין מד"א בירושלים