כינוס תורני מיוחד בבית הכנסת 'החורבה' בירושלים העתיקה

עיתון המודיע - 19.12.14 - כינוס תורני בחורבה.jpg
עיתון המבשר - 19.12.14 - כינוס תורני בחורבה.jpg
עיתון בקהילה - 18.12.14 - כינוס תורני בבית הכנסת החורבה.jpg
עיתון שעה טובה - 18.12.14 - כינוס תורני בבית הכנסת החורבה
קו עיתונות דתית ירושלים - 18.12.14 - כינוס תורני בחורבה