תלמוד בבלי, נדרים, דפוס וילנא

​תלמוד בבלי, נדרים, דפוס וילנא

בדוגמא זו אנו רואים שיבושים חמורים על פני עמוד אחד בדפוס וילנא, ובהם השמטות של קטעים שלמים. השיבושים וההשמטות תוקנו במהדורה החדשה של 'עוז והדר', עם הפניות מדוייקות לכל מיקום של תיקון.


עבור עם העכבר על העיגולים הזרחניים וצפה בתהליך העריכה

 • צ"ל בחבירתה
  וכ"ה בכת"י
 • יש להוסיף מ"מ
  וכ"ה בכת"י
 • יש להוסיף [ילפי
  ​מהדדי]
  אה"ל
 • כאן חסר דיבור שלם כיון
  דאיתקש לקרבנות. כדרשינן
  בפ"ק דר"ה מעמך דכתיב
  בקרא דכי תדור נדר זו לקט
  שכחה ופאה.
  כת"י
 • צ"ל אע"ג וכ"ה
  בכת"י