מקראות גדולות

מקראות גדולות

סגולות רבות אוצרת בתוכה 'מקראות גדולות' מהדורת 'עוז והדר', החל מתיקון נוסח כל המפרשים שנפלו בהם שיבושים רבים (בהיקף שאין רוב הלומדים מעלים על דעתם), וכן הוספת
מדורים חדשים, עד ייפוי הקנקן ואשר בו בהוד ובהדר. מעתה גאולת עולם תהיה לספר התורה, בצאת תורה שבכתב ומפרשיה מאפילה לאורה, וכל הרוצה ליטול כתר של תורה יבוא ויטול.
להלן המחשת מעלותיה הרבות של מהדורת 'עוז והדר':

עבור עם העכבר על העיגולים הזרחניים וצפה בתהליך העריכה

 • 'תרגום ירושלמי' נדפס לצד 'תרגום יונתן'
  ולא תחתיו, בהיותו קדום לתרגום יונתן,
  ואף מקור לרבים מפירושיו ודרשותיו. כך
  גם העימוד משובב עין ושורות התרגומים
  קצרות ונוחות לעיון. בנוסף הוקפד שכל
  התרגומים יופיעו באותו עמוד של תיבות
  הפסוק עליהן הם נסבים
 • תוקנו שיבושים רבים שנפלו
  בדפוסים המצויים, למשל בתרגום
  אונקלוס מופיע בדפוסים בשיבוש
  וְיִשְׁתַּעְבְּדוּן – וישתעבדו, במקום
  וִישַׁעְבְּדוּן – וישעבדו
 • החיבור 'שפתי חכמים' שמלקט
  ממפרשי רש"י רבים, הוגה
  עפ"י מקורותיו, ובסיום כל קטע
  הוצב מקורו, וכן נוספו בו קטעים
  חדשים נחוצים
 • מדור חדש בשם 'ביאור יונתן' על תרגום
  יונתן, מכיל ביאור מילולי לתיבות שאינן
  שכיחות, ופירוש יסודי ומקיף עפ"י
  מפרשיו הרבים, ובהשוואה למדרשים
  וכן לתרגום ירושלמי השלם, וכן ביאור
  ובירור הנוסחאות השונות שבו עפ"י כת"י
  ודפוסים ראשונים.
 • הושבו קטעים שלמים שנשמטו
  מכל הדפוסים המצויים. בדוגמא
  קטע שלם של פירוש הרמב"ן
  שנשמט ע"י הצנזורה, וחזר
  למקומו עפ"י דפוסים ישנים
  וכתבי יד
 • החיבור 'דעת זקנים' מבית מדרשם
  של בעלי התוספות שב להופיע
  על העמוד כדרך שהיה במהדורות
  'מקראות גדולות' קדמונים, ובנוסף
  הוגה והושווה לחיבורים אחרים של
  בעלי התוספות.
 • הושבו קטעים שלמים שנשמטו
  מכל הדפוסים המצויים. בדוגמא
  קטע שלם של פירוש הרמב"ן
  שנשמט ע"י הצנזורה, וחזר
  למקומו עפ"י דפוסים ישנים
  וכתבי יד
 • כל מילות הפסוקים שהובאו
  בפירושי הראשונים הודגשו,
  וכך יוכל הלומד להשכיל כיצד
  שילבו את פירושם בינות למילות
  הכתובים