הסכמות גדולי ישראל על תלמוד בבלי בהוצאת עוז והדר מהדורת פרידמאן