טרקלין - גליון אבל מיוחד עם פטירתו של הנגיד הגה"ח רבי אברהם נח הלוי קליין זצ"ל