קריאת עשרת הדברות שיש להם שתי מערכות טעמים שונות הנקראות "טעם העליון" ו"טעם תחתון"