דיוקנאותיהם של גדולי ישראל שצוירו או צולמו לאחר פטירתם