מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א | שוכר שגילה שדירתו ניצבת באתר שיפוצים (א)