מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א | מתוך גליון 'תבונות' | הגבהת אבדה שלא בכוונה לקנותה האם מחייבת?