מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א | הארכת חוזה שכירות לדייר פרוע ורועש