מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א | שכר טרחה לשכן שיזם הרחבה ע"פ תכנית תמ"א