מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | סירב להיות 'שומר' אך התנהלות הלא סבירה הביאה לגניבה