מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | שומת מטלטלין בתשלומי נזיקין