מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | תשלום תיווך על עסקה כושלת