מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | השאיל לחברו מכונת כביסה במחשבה שתהיה לו במתנה - האם יכול להתחרט?