מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | התקין מזגן על כותל שכנו