מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | צ'ק שלא נפרע ופג תוקפו