מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | הוציא הוצאות והתברר שלא היה ביטוח