מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | תביעת ספק על פי כתב ידו של הנתבע