מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | הזיק חפצים שיכלו להמכר בסכום גבוה