מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | 'התערבות' לדבר מצווה