מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | פיצויים שנקבע בחוזה מכר