מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | המותר לבטל חוזה ולשלם את הקנס