מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | תוקפו של מקח שנעשה באיסור