מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | דרישה להטבות תמורת ביטול הלשנה