מסרים לחיזוק בענייני השעה - ספרי חסידות מנטרל את הוירוסים