מסרים לחיזוק בענייני השעה - מסר לפסח - השנה כולם יכולים