מסרים לחיזוק בענייני השעה - מאה ברכות לעצור את הקורונה