מסרים לחיזוק בענייני השעה - לא להתחכם עם הוראות הבריאות