מבצע היכרות למחברי ספרים

ט.ל.ח.

היכלי תורה יוצאת במבצע היכרות למחברי ספרים

מחבר ספר יוכל לפרסם את ספרו באתר עוז והדר בחינם למשך שבועיים.

להשתתפות במבצע הפרסום יש לשלוח במייל גרפיקה מוכנה לבאנר (בפורמט פלאש SWF), וכן עותק של הספר לכתובת: ת.ד. 9359 בית שמש.

* נ.ב. יתכן שבתקופה זו יפורסמו ספרים נוספים לסירוגין.

*אין במודעה זו שום התחייבות כספית מצד הנהלת היכלי תורה למפרסם. 

*ההנהלה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. 

*המערכת מרשה לעצמה שלא לפרסם ספר, אם הוא לא עומד בתנאים המתבקשים לפי אופי האתר.