סרטון נדיר עם דברי ברכה של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל לתלמוד בבלי מהדורת מתיבתא של "עוז והדר"