הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א בפתח ועידת 'ימי העיון לרבני ישראל':

תפקידם של הרבנים והמחנכים: להאהיב את התורה על לומדיה

במסה רעיונית – אקטואלית שהושמעה במושב המרכזי, שבפתח ועידת 'ימי העיון לרבני ישראל', המוקדש בשנה זו לסוגיית קירוב הלבבות בכלל ישראל, העלה הרב פומרנץ כי הדרך להשיב לב בנים על אבות היא בהטעמתם ממתיקות התורה, וכשיטעמו – יראו כי טוב ה'.

הנושא שנבחר השנה כמי שיעמוד במרכזה של ועידת 'ימי העיון לרבני ישראל' הוא קירוב הלבבות של אחינו בני ישראל לאביהם שבשמים. אין ספק כי בימים טרופים אלו חייב לעמוד נושא זה על מרכז סדר היום הציבורי, כשהאנרגיות למימוש הקירוב חייבות להיות מופנות הן כלפי חוץ והן כלפי פנים, שכן לא נוכל להתעלם שדבר זה הוא מהדברים הצריכים חיזוק לכל יהודי באשר הוא שם.

בנאומו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, ריש מתיבתא 'עוז והדר' וראש מוסדות 'באר ישראל', שנשמע בקשב רב במושב הפתיחה של הועידה, בה הסבו בכירי רבני ישראל, עלתה מסה רעיונית עמוקה שקישרה את פרשת השבוע, פרשת תצוה, שעוסקת בענייני לבושי הכהנים בעבודתם, עם הפסוק 'עוז והדר לבושה', ממנו נגזר שמה של 'ממלכת התורה – עוז והדר', מאדירת ארון הספרים היהודי בדורינו.

את דבריו תיבל הרב פומרנץ בסיפור נאה: הגאון רבי נח וינברג זצ"ל, ראש ישיבת 'אש התורה', מגדולי מחזירי התשובה בדורינו פגש פעם בתייר מאוכזב. היה לו זה ביקורו הראשון בארץ ישראל – ארץ הקודש. אולם הוא התאונן: טיילתי בכל הארץ, מקצה לקצה, ולא מצאתי את הקדושה... ענה לו הרב וינברג: מה לך נפלא מזה; אם אכן היית בכל הארץ, בוודאי נפגשת עם כמה 'בופפסיטים', הלוא כן? אכזבתו של התייר הפכה לפליאה: מעולם לא שמעתי על דבר כזה ואיני יודע על מה אתה סח... כיצד אוכל לדעת אם פגשתי 'בופפסיטים' אם אפילו איני יודע מה הם?!...

"נכון מאוד", אמר לו הרב וינברג. "ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר: כיצד אתה רוצה לפגוש את הקדושה, אם בכלל אינך יודע מה היא...".

אין כמו משל זה כדי לחדד את הבעיה עמה אנו מתמודדים. השיג והשיח הציבורי עוסק סביב 'לומדי הגמרא', ומרבית הדנים והדשים בכך אינם יודעים אפילו מה היא גמרא. הם מעולם לא למדו גמרא, והם אינם יודעים איך מתמודדים עם הטקסטים בה. חובתנו היא איפוא להטעים להם את התורה, להנגיש להם את הגמרא, ורק מתוך הלימוד – הם יוכלו להבין את מתיקותה וחשיבותה.

אחד המכשירים החיוניים ביותר לכך הוא מהדורת 'מתיבתא' אשר פתחה שערים רחבים ללימוד הגמרא. כל רב ומחנך יכול להעזר במהדורה זו. המדור המרכזי של ביאור הפשט בשפה ברורה ונעימה – מיועד כמובן ללימוד הבסיסי. ומכאן הדרך פתוחה לטעום את צוף התורה המצוי בשקלא וטריא של המפרשים, בבירורי ההלכה, ובפניני המוסר והחסידות.

את דבריו, שלוו בדברי תודה להרה"ג רבי דוד שפירא שליט"א, רבה של 'בית הכרם' ומארגן ימי העיון, סיים הרב פומרנץ בדברי האור החיים הקדוש בפרשתינו: "ולזה נתארך הגלות, כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצות, אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה". משה רבינו שהוא גואל ראשון ואחרון מסרב להביא את הגאולה כל עוד אין תורה בכלל ישראל. אם כך, רק ריבוי התורה יביאנו לידי קיום התפילה: "הִתְנַעֲרִי מֵעָפָר קוּמִי. לִבְשִׁי בִּגְדֵי תִפְאַרְתֵּךְ עַמִּי. עַל יַד בֶּן יִשַׁי בֵּית הַלַּחְמִי. קָרְבָה אֶל נַפְשִׁי גְאָלָהּ".