ראש ישיבת קמיניץ למשלחת 'עוז והדר' על המיזם של 'אוצר גאוני ספרד':

"אני מקנא בזכות שלכם להפיץ את הבשורה הזו לעולם התורה"

את הרגעים הנרגשים שעשו משלחת רבני ועורכי 'ממלכת התורה – עוז והדר' בחדר הספרים הצנוע של ראש ישיבת קמיניץ וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א, הם יזכרו עוד שנים. היו אלו רגעים מוחשיים של אהבת תורה וכבוד לתורה, שעה של קורת רוח שאפילו בני הבית הוותיקים מתקשים למצוא דומה לה.

הסיבה לביקור נעוצה בעובדה מעוררת ההשתאות שבימים אלו זוכה ממלכת התורה להציג את אחד ממיזמיה המפוארים ביותר – פרויקט האדירים של 'אוצר גאוני ספרד'. למי שלא מצוי בסוד העניינים, הנה כמה מילים על יצירת הפאר שמסעירה את עולם הישיבות: אחרי עשרות שנים שהלמדנות הישיבתית מתפרנסת מרשימה מוגדרת של ספרי אחרונים, שדבריהם כבר מוכרים וידועים, מניע 'עוז והדר' מהלך חדש.

מדובר ביותר ממאתיים חיבורים של גדולי עולם, ששמם הוזכר ברעדה בקרב גאוני ליטא ופולין, אלא שרוב חיבוריהם לא זכו להגיע לאירופה בשל קשיי הדפוס ויקרותו. מעניין שמעט החידושים של אותם גאונים שכן צלחו את ריחוק המקום, התקבלו בגילה על ידי הגאונים. כזהו למשל החיבור 'הון עשיר' של רבי עמנואל חי ריקי בעל "משנת חכמים" שמוזכר רבות בספרי האחרונים, וכהנה עוד חיבורים נדירים ויקרים.

כל מאתיים החיבורים הללו, מויינו לפי סדר הגפ"ת, נערכו מחדש והוכנסו אל 'אוצר גאוני ספרד'. למי שרוצה לקלוט את היקף העבודה והעמל, תספיק אולי העובדה שעל מסכת בבא בתרא לבדה הודפסו שלושה כרכים עבי כרס. את הכרכים שכבר הופיעו בדפוס ושינו סדרי לימוד, העשירו שיעורי דף יומי ואיתגרו לומדים וותיקים, ביקש נשיא ממלכת התורה – הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א אב"ד קהילת "באר משה" באנסי – לשלוח אל ראש ישיבת קמניץ, לכבדו במנחה ולזכות לברכתו של אחד מוותיקי ראשי הישיבות בדור.

בראש חברי המשלחת עמד ריש מתיבתא "עוז והדר" הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, אשר הגיע במיוחד יחד עם העורך הראשי של הש"ס הגאון רבי יוסף סאמט שליט"א ועמם רבנים חשובים ממכון קדם המהדיר את אוצרות גאוני ספרד לדורותיהם.

קשה לתאר את הנהרה ששרתה על פניו של ראש ישיבת קמניץ, למראה ערימת הספרים ואין סוף החידושים. "קשה להאמין באיזה היקף מדובר", אמר ראש הישיבה בהתרגשות, "אני נפעם מהזכות שלכם להפיץ את הבשורה הזו לעולם התורה". אחרי רגעים של עיון בכרך החידושים למסכת בבא בתרא, אמר ראש הישיבה בענווה ובחיוך "אחרי שאני רואה כל כך הרבה דברים חדשים, אני חש מחויבות להתחיל ללמוד מחדש... זה מחייב. כשרואים שהתורה ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים". 

לבקשת הרבנים מראש הישיבה שיברך את המיזם ואת העוסקים בו, שיזכו להתחיל ולסיים את כל מאה הכרכים שאמורים להקיף את הש"ס, השיב ראש הישיבה בהתרגשות: "כזה מפעל אדיר של תורה, אינו צריך את ברכתי. ברכת התורה וברכת כל אותם גאוני עולם מלווה אתכם, שתזכו להפיץ את התורה בכל קצווי תבל ולהרבות דעה את ה'".