משנת חנוכה

הופיע ויצא לאור הספר "משנת חנוכה" מבעל המשנה הלכות גאב"ד אונגוואר זצ"ל. בספר נלקטו פסקי הלכה ומנהג, חידושים וביאורים, תשובות ופלפולים ופנינים יקרים בדרוש ובאגדה. לספר נלוו מגילת אנטיוכוס ויוצרות לשבת חנוכה. הספר בן 420 עמודים

ניתן להשיגו כאן או במוקד היכלי תורה 1-800-22-55-66 ובחנויות הספרים המובחרות.