"אוצר הנישואין" בהוצאת ממלכת התורה "עוז הדר"

יצירה ייחודית המכילה אלפי מאמרים מגדולי הדורות על ענייני נישואין והמסתעף

אוהבי תורה ושוחרי חסידות מתבשרים בימים אלו על הוצאתה לאור עולם של היצירה המונומנטאלית "אוצר הנישואין", שבה נלקטו לפונדק אחד, במעשה אומן דברי רבותינו מלאים מזן אל זן ומפיקים נוגה, על ענייני אירוסין ונישואין, הכנה ליום החופה, שבת אויפרוף ושבע ברכות והמסתעף.

חתנים העומדים לפני נישואיהם כמו גם מחותנים לקראת נישואי צאצאיהם אומרים ומבקשים מי יראנו טוב. הם צמאים למוץ ולהתענג על דברי גדולי הדורות זי"ע, להרחיב אפיקים ולמלא אסמיהם מדברות הקודש, להכין עצמם ולהטות לבבם בשעות נרגשות אלו לרצון שמים, לדעת כיצד ואיך לנצל את השעות היקרות המסולאות מפז.

שנים ארוכות, שלמרות ההיצע התורני העשיר, נעדר ספר איכותי פרקטי שיביא ויגיש לקורא ליקוטים נבחרים שנבחרו בקפידה, על שגב ומעלת ימי הנישואין. צוות תלמידי חכמים מובהקים ואנשי ספר מממלכת התורה "עוז והדר" העומדת תחת נשיאותו הרמה של הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א אבדק"ק באר משה במונסי, נגש לקרבה אל המלאכה, וכתום יגיעה מאומצת ולאחר שעברו על מאות ספרים, ליקטו את המובחר שבדברי רבותינו מאורי הדורות זי"ע, וכנסום אל פונדק אחד שבו ימצא הקורא את שליבו חפץ.

מלאכת העריכה כולה נעשתה תחת שרביטו והכוונתו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א ריש מתיבתא "עוז והדר", תוך חלוקה למדורים שונים, כשלכל נושא הוקדש מדור מיוחד, לענייני ארוסין, תנאים, שבת אויפרוף, הכנה ליום החופה, יום החופה, כוחו של החתן לבקש ולפעות ישועות, ענייני נישואין, סעודת הנישואין, מצווה טאנץ, ענייני רקידה של מצווה, שמחת חתן וכלה, ימי השבע ברכות, שבת שבע ברכות, התקופה שאחרי הנישואין ועוד.

מלאכת מחשבת שוקעה בעריכת כל מדור ותתי הנושאים חולקו לכותרות משנה, כדי שיוכל הקורא להגיע מיד למקום שאהבה נפשו ולהרוות את צמאונו בנועם צוף דברי גאוני הדורות מבלי צורך לחפש בחיפוש מחיפוש אחר מבוקשו. מדור מיוחד הוקדש לכל הנושאים ובו ליקוטים ופנינים נבחרים על פי משנת החסידות ותורת מרן אור שבעת הימים הבעש"ט זי"ע.בחתימת הספר הוקדש מדור מיוחד עם עשרות עמודים בשם "מעשי נישואין" ובו מבחר סיפורי קודש ועובדות מדרכיהן הנאצלות של צדיקים ועובדי ה' בעמדם לקראת ימי שמחה ששרתה במעונם.

ועל כולנה, מדובר בספר פרקטי במיוחד, נוח וקל לנשיאה, בסגנון הסדרה המפורסמת "אוצר המועדים", בפורמט כיס ובכריכה קשה, מיועד במיוחד לאותם העומדים לפני פרק "האיש מקדש", לקחת עמם את הספר לכל מקום אשר ילכון להכין עצמם כראוי ליום הגדול.

זו היא בלי ספק יצירה ייחודית, המהווה חובה של ממש לכל חתן מבקש ושואל ה' כמו גם למחותנים. הספר יכול לשמש גם כמאגר בלתי נגמר לדרשות ושיחות על ענייני נישואין והמסתעף. יצירה זו מתאימה במיוחד כמתנה לחתנים צעירים מאת הוריהם, ויכולה לשמש שי ייחודי כמזכרת משמחת נישואין שבת אויפרוף ושבע ברכות.