יצירה תורנית מקורית וחדשנית מבית ממלכת התורה "עוז והדר"

אם נדמה היה לאי מי שענף הוצאת הספרים התורני כבר הגיע לשיאו, הרי שהוא מוזמן לחנויות הספרים המובחרות ולהתרשם מהיבול המבורך שמנפיקה ממלכת התורה 'עוז והדר' חדשים לבקרים. הפעם אחרי שנחשפנו ליצירה החדשנית "זמירות לחג הפסח" במהדורת 'מתיבתא' ראינו את החשיבה הבריאה והפרקטית המתווה את דרכם ראשי ממלכת התורה, להביא בפני עם קודש את מיטב היצירות התורניות. 

זה עתה זרח אורו של הספר הנפלא 'זמירות לחג הפסח'. מדובר בספר כה נחוץ, שאחרי העלעול בו והמעבר בין בתריו לא מובן הכיצד זה לא חשבו על יצירה שכזו עד היום? אבל זאת עובדה שלמרות חיוניותו של היצירה הזו, עדיין לא היה מי שהוציאה מן הכח אל הפועל, ומקום הניחו לה לממלכת התורה עוז והדר העומדת תחת נשיאותו הרמה של הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א אב"ד ק"ק באר משה במונסי, להתגדר בה.

הספר מכיל למעשה את כל הזמירות והפיוטים, השירות והתשבחות, לסעודות חג הפסח, שבת חול המועד, שביעי של פסח ואפילו אחרון של פסח. צוות מורחב של תלמידי חכמים שממלכת התורה "עוז והדר" נתברכה בהם, עסקו בליקוט כל הזמירות והפיוטים לפונדק אחד המאגד אוצר בלום של תשבחות והודאות לריבון עלם ועלמיא, החל מהגדה של פסח דרך שירים ותשבחות לחג, שפע של פיוטים ליו"ט ראשון של פסח, פיוט ברח דודי ותפילת טל, ליקוט משניות ממסכת מנחות העוסקות בהלכות העומר שהיה נקצר ביום השני של פסח שיש הנוהגים לאומרן, זמירות ופיוטים ליום ט"ז בניסן ומנהג סעודת אסתר, זמירות לשבת חול המועד כולל פיוטים מיוחדים לשבת זו, פיוטים ומנהגים לשביעי ואחרון של פסח ועוד ועוד. 

ולא, לא מדובר בעוד ליקוט גרידא. מלבד מלאכת איסוף הפיוטים, הדורשת ידע רב ובקיאות עצומה, נעשתה מלאכת מחשבת בכל שלבי עריכת הספר שחולק לארבעה מדורים עיקריים. תחת שרביטו והכוונתו של ריש מתיבתא עוז והדר, הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, ייחדו העורכים 'פרקי מבוא' המכילים את יסודות הפיוטים, מנהגי ומקורות הפיוטים תולדות הפייטנים ועוד. המדור הנוסף 'הלכות ומנהגים' מתפרס למעשה על כל הספר ומשתלב במקומות שונים, בהם הובאו מנהגים שונים וטעמיהם, כל למשל בסעודת אסתר הורחב על מקור הסעודה טעמיה וענייניה. העורכים ירדו לכל המנהגים וציינו למשל את מקור סעודת הבעש"ט שרבים נהגו בו ביו"ט אחרון של פסח (ובא"י בשביעי של פסח ועוד.

מדורי ביאור יוחדו לכל הפיוטים. הביאור נערך במתכונת 'מתיבתא' בו הביאור משולב ומשוקע בתוך תיבות הפיוטים והזמירות. מלבד זאת לפני כל פיוט הוצבה הקדמה על מהות החיבור, שם המחבר, מבנה הפיוט, מקורו וטעם אמירתו. מתחת לטקסט הזמירות יוחד מדור מיוחד של 'מקורות והערות' להבין את מקורות הפסוקים, הדינים והמדרשים עליהם נבנה והשותת הפיוט ועוד.

מדובר אם כן ביצירה חדשנית ומקורית חובה בכל בית יהודי. אם עד היום ידענו שרוכשים זמירות לפסח בשל העובדה שאי אפשר להשתמש בחג בזמירות הנמצאות על השולחן במשך כל ימות השנה, וכשחפצנו לשורר פיוטים וזמירות נאלצנו לחפשם בחיפוש מחיפוש במחזורים ובסידורים, השנה נוכל למצוא את שאהבה נפשנו בספר הנאדר "זמירות לחג הפסח".

גם במוקד השיווק של 'עוז והדר' המורגלים ברבי מכר הופתעו לגלות את הביקוש העצום לזמירות עד שהוצרכו להדפיס מהדורות נוספות לקראת החג. את הספר ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות ובמוקד המכירות של ממלכת התורה 'עוז והדר' בטל. 1800-22-55-66.